Նորմալության աղճատում

Նորմալության աղճատումը (normalcy bias) ճանաչողական աղճատում է, երբ մարդը թերագնահատում է իրեն սպառնացող վտանգի հավանականությունն ու հետևանքների լրջությունը։